Den allsidige utviklingsmetoden

The Agile Manifesto ble skrevet i 2001 og oversatt til norsk i 2010. Norsk forum for smidig systemutvikling ønsket seg dette siden de ble etablert. Visste du at det finnes lignende utviklingsmetoder og at alle disse kan benyttes på andre arenaer enn utvikling av Software? 

Ser man på de forskjellige metodene for systemutvikling er det lett å skjønne hvorfor disse adopteres inn i andre bransjer. Det er fokus på personer og samspill fremfor prosesser og verktøy. Istedenfor å fokusere på kontraktsforhandlinger fokuserer man på kundens behov og ønsker. Man skal ikke låses fast av en plan, man skal kunne reagere på de endringer som kommer. Istedenfor omfattende dokumentasjon skal fokus være på å skape programvare som virker. Alt dette er trinn som enhver bedrift kan tilpasse sitt bruk og benytte seg av for å sikre effektivitet og økt omsetting.

Metodene Lean og Agile anses begge som ”smidige” måter å jobbe på og har en del likhetstrekk, men de kommer fra forskjellige kulturer og er to veldig forskjellige måter å jobbe på.

Vår høyeste prioritet er å tilfredsstille kunden gjennom tidlige og kontinuerlige leveranser av programvare som har verdi.
Ønsk endringer i krav velkommen, selv sent i utviklingen. Smidige prosesser bruker endringer til å skape konkurransefortrinn for kunden.

(Fra det smidige manifestet)

Lean og Agile

Lean metoden er basert i asiatisk kultur hvor fokus er på det kollektive og selve prosessen er sentral. Her er målet å strømlinjeforme en måte å løse en oppgave på. Fokus er på å fjerne alle elementer som roter til produksjonen og fører til mindre effektivitet. Her har man også fokus på at alle som jobber i bedriften har behov for å stadig lære nye ting og det skal tilrettelegges for dette. Avgjørelser skal tas så sent som mulig og leveransen skal gjøres så fort som mulig. Det er også et poeng at teamet skal få eierskap og deltar derfor i beslutningsprosesser.

Agile metoden baseres rundt 12 prinsipper og kommer fra USA og all fokus er på individet. Dette er en metode det lønner seg å bruke om man ikke kjenner omfanget av oppgaven man tar fatt på. Agile er spesielt velegnet til å håndtere komplekse problemer, mens Lean er best på å håndtere kompliserte problemer.

Scrum er en form for Agile metodikk som er et enklere rammeverk hvor målet er å jobbe empirisk med komplekse prosesser. Man skal hele tiden lære og tilpasse seg etter observasjoner og erfaringer. Med en empirisk tilnærming betyr det at man har fokus på synlighet, inspeksjon og tilpasning. Alle prosesser skal være synlige og tilgjengelige for inspeksjon. Finner man avvik så må man gjøre endringer og tilpasse slik at man oppnår ønsket resultat. En god huskeregel her er Albert Einstein sin definisjon av galskap: Å gjøre det samme om igjen og om igjen og forvente forskjellig resultat.

Kanban er en annen form for metodikk som gir mer fleksibilitet. Ordet Kanban er japansk og beskriver samlebåndsprosessene hos Toyota. Målet er å følge opp etterspørsel med produksjon og bruk av tidsbegrensinger er frivillig. I praksis er det et slags kø-system der du har bedre flyt i arbeidet og unngår vanskelige flaskehalser. Ofte brukes en tavle inndelt i kolonner til å holde oversikten, og fokus må hele tiden være på å sikre god flyt og redusere antall køer, kolonner og lengder på eksisterende køer.