Sikre verdiøkning med Just-In-Time

Det finnes mange forskjellige måter du kan sikre at bedriften din får verdiøkning og Just-In-Time er en av disse. Er det beste måten eller finnes det bedre metoder?

Når man styrer en bedrift er det noe som heter tid er penger og det er viktig at man organsierer bedriften på mest mulig lønnsom måte. Just-In-time er et prinsipp for organisering av produksjon i bedrifter. I praksis går det ut på å skaffe alt til rett tid og på rett sted i produksjonsprosessen. Man bruker JIT dataverktøy for  å spare inn på lagerhold og tilpasse det ferdige produktet slik at det passer kundens behov.

Effektiv logistik

Det hele dreier seg om logistikk, det å få varen eller tjenesten dit den skal ved å sikre effektiv vareflyt. Dette gir gevinster som for eksempel reduserte kostnader, økt effektivitet og økt vareverdi. Logistikk kan deles inn i forskjellige fagområder.

  • Innkjøp
  • Vareflyt
  • Lager
  • Transport og distribusjon
  • Kundeordre
  • Salgsprognose
  • Ytelsesmåling
  • Grønn logistikk
  • Kundeservice
  • Økonomisk oppfølging

Etterhvert som bedriften øker sin verdi og etterspørsel etter vare og tjeneste, er det nødvendig å tilpasse logistikken til dette. Bedriften må med andre ord kontinuerlig endre og utvikle seg selv og sine rutiner. Alt må gjøres for at bedriften ikke skal ende opp som en uoversiktelig og uregjerlig masse hvor det produseres mer enn det som trengs.

Logistik

JIT ble utviklet av Toyota på slutten av 1930-årene og er i dag adoptert av flere store konsern over hele verden, deriblant IKEA. En norsk bedrift som benyttet seg av JIT-filosofien opplevde enorme resultater på bare 6 måneder.

Bedriften innførte JIT-filosofien og fikk i løpet av et halvt år bedre resultater enn de trodde var mulig. De opplevde en kostnadsreduksjon på 6-8 millioner kroner ved å fjerne unødvendig sløsing. Arbeidskostnadene gikk ned med 8 millioner kroner. Rentebesparelsene gikk ned 3 millioner kroner og ledetiden gikk fra 53 dager og ned til 15 dager. Kvalitetskostnadene ble halvert og de økte produksjonskapasiteten med 33%. Alt dette var med å skape en motivert stab som virkelig sto på.

Ved første øyenkast kan dette se lett nok ut, men det krever utrolig mye av både leder og medarbeidere som alle må tilpasse seg et nytt system. Bedriftledelsen må først se ordentlig på hva de faktisk kan oppnå med JIT, og ser de ikke at det er noe å oppnå i noe steg av logistikken er det nok like greit å fortsette jobben på samme måte som før.

Men en leder som har satt seg nøye inn i JIT vil forstå at bedriften vil kunne forbedre mange steg av produksjonen ved å benytte JIT. Om bedriftslederene føler at de mangler kompetanse på området kan de hyre inn konsulent for å vurdere eventuelle gi innføring i JIT. Den kostnaden dette gir bedriften, vil den ha tjent inn på kort tid.

JIT-Filosofien handler om å fjerne sløsing i alle steg av produksjonen. Mye av dette starter med personalet i bedriften. Nei, du slipper å fjerne de ansatte, men man må jobbe kontinuerlig med deres holdninger, deres stolthet og deres målsetninger i bedriften. For å få endret holdningene må man øke kunnskapsnivået, så det er bare å få de ansatte på kurs slik at de får bedre kjennskap til JIT-filosofien.

Noen fordeler med Just-In-Time filosofien

Mange bedrifter som er i ferd med å gå under har benyttet seg av JIT og har klart å komme seg på rett kjøl. Etterhvert som de ansatte endrer holdning vil bedriften få ansatte som tenker og medvirker til å få butikken til å bli en suksess. Det blir en gruppeorientering i bedriften og en ledelse som legger arbeidet til rette for de ansatte istedenfor å diktere regler og prosedyrer til det kjedsommelige.