Når du skal ansette

Det å rekruttere nye arbeidstakere til en bedrift innebærer alltid en viss risiko. Når feil person ansettes er det dumt for begge parter, og dyrebar tid blir kastet bort. Risikoen ved å ansette nye medarbeidere kan minimeres ved at du gjør noen enkle grep. På den måten finner du de rette kandidatene mye fortere, og sparer dermed også penger.

Følgende punkter er verdt å merke seg når det kommer til utlysing av stillinger:

  • Vær klar på hvilken kompetanse som trengs
  • Ikke overlat noe til tilfeldighetene
  • Søk etter de rette egenskapene

ansatteEt selskap i vekst trenger økt kapasitet og medarbeidere med riktig utdannelser og personlige egenskaper. For at alt skal gå på skinner, må nye medarbeidere få tett oppfølging, og dette begynner allerede fra øyeblikket du utlyser stillinger. Aditro kan hjelpe deg med det administrative her, slik at du kan fokusere på de du er i ferd med å ansette. Sjekk ut https://aditro.com/no/hr-system/ for å lære om mer om Aditros tjenester.

Tenk fremover

Dersom du driver et selskap som er i vekst, bør du sørge for å ansette medarbeidere som er beredt på å være med i lange tider, slik at du i fremtiden slipper å bruke tid på ytterligere ansettelser. Når du utlyser stillinger bør dette være med i beskrivelsen, og da er det lurt å understreke viktigheten av at nye lagspillere kan være med i lange tider. Vær også klar på hvilke øvrige egenskaper du ønsker til din bedrift, og hvorfor. Slik kan du få filtrert ut jobbsøkere som ikke fyller personlige krav.

Når du søker etter nytt blod bør du være så spesifikk som mulig når du lister opp hvilke kvalifikasjoner kandidater må ha for stillingene du utlyser. Det ville vært ubeleilig å invitere noen til et jobbintervju, bare for å finne ut at vedkommende ikke har relevant utdannelse eller har løyet om egne kvalifikasjoner. Be gjerne søkende om å sende nødvendige papirer og dokumentasjon på e-post før du kaller dem inn til et intervju.

Jo mer nye medarbeidere kan identifisere seg med selskapet og dets posisjon, jo bedre er det. Klarer du å formidle bedriftens visjon på en inspirerende måte, blir sjansen større for at kandidater ønsker å gjøre en god innsats for teamet.