Et gjeldsmarked i endring

Markedet for forbrukslån er i endring i Norge. I noen år nå har utlån økt hvert år, men det fremstår nå som at denne trenden er over. Det kan bety at nordmenns totale gjeldsbelastning kanskje også vil reduseres noe i tiden som kommer.

lånDet finnes mange måter å finansiere både investeringer og forbruk på, og det er store variasjoner hva gjelder både renter og gebyrer. Tjenester som https://www.financepal.no/smalan/ kan hjelpe forbrukere å navigere i markedet, samtidig som et av de aller viktigste aspektene ved lån og gjeld kun kan kontrolleres av kunden selv. Det handler om å allerede fra første dag ha et forhold til å betale tilbake gjeld. Spesielt usikrede lån bør du ha en helt klar plan for hvordan du skal betale tilbake.

Reduserte volumer i lånemarkedet, tegn på at det nye registeret virker?

I senere tid har faktisk det samlede volumet av forbrukslån blitt redusert, noe som er et klart trendbrudd. Det kan selvfølgelig finnes mange ulike årsaker til dette, men en bidragene årsak kan uten tvil være det nye samlede registeret for gjeld som kom på plass sommeren 2019.

 

175.000 nordmenn har forbrukslån, og nokre få har fleire millionar i slike lån som i gjennomsnitt har ei rente på rundt 12 prosent. 567.000 nordmenn har gjeld på kredittkort som det løper rente på, ofte med renter på opptil 20 prosent – NRK

Med dette register som verktøy er det både lettere for privatpersoner å få oversikt over egen gjeld, og for selskaper å gi nye kreditter på en ansvarsfull måte. Tidligere har det ikke vært mulig å sjekke eksakt hvilke summer en potensiell kunde har lånt andre steder, nå finnes all denne informasjonen på et sted.