Slik blir du en god sjef

En god sjef er først og fremst en god leder. Å være en god sjef handler om å motivere de ansatte til å yte sitt beste. Det oppnår du først når du får deres respekt og tillit.  

Se på deg selv som en veileder som skal inspirere og lede de ansatte til å utnytte sine egne og hverandres ressurser best mulig. Samarbeid, kommunikasjon og klare målsettinger er viktige nøkler.

Bli en bedre og mer effektiv sjef med disse smarte tipsene

En veldig streng og autoritær sjef blir som regel ikke tatt godt imot i Norge hvor vi har en flat maktstruktur. Samtidig er det viktig å fremstå som en respektert leder. Det oppnår du ved å ta tydelig ansvar. Ta kontroll over prosjektet, og gi de ansatte klare oppgaver og mål. Når ting går galt er det spesielt viktig å ta ansvar. Da handler det ikke om å finne syndebukken, men om å løse problemet på en best mulig måte. Gi gjerne ros og belønning når målene blir nådd, og let etter årsaker og forbedringsområder når ting ikke går helt som planlagt.

 

Du må gå aktivt inn i rollen som leder og være forberedt på å ta ansvar dersom det går dårlig. Eksempelvis kan det være at du må ta en samtale med en av medarbeiderne, omrokkere i gruppen eller stramme inn på fristene – Ledernett

Klar og god kommunikasjon er en annen viktig nøkkel. Alle må vite hva de skal gjøre, og hvorfor. Informer om bedriftens kortsiktige og langsiktige mål, hvordan dere ligger an underveis og den enkeltes rolle i å nå disse målene. De fleste opplever økt motivasjon når de føler seg sett, hørt og satt pris på. Gi konstruktive tilbakemeldinger og ros – både til hver enkelt ansatt og til teamet som helhet.